Bộ TNMT và Y tế đứng đầu về việc nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: QH)
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: QH)