Bổ sung PGS TS Trần Hoàng Ngân làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân.
Lên top