Thủ tướng quyết định thành lập 2 đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình là vấn đề cấp bách (ảnh minh họa)
Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình là vấn đề cấp bách (ảnh minh họa)
Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình là vấn đề cấp bách (ảnh minh họa)
Lên top