Bộ Chính trị quyết định kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bằng hình thức cảnh cáo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: N.Bắc)