Biến nguy cơ từ COVID-19 thành cơ hội hỗ trợ phục hồi kinh tế

Những kinh nghiệm trong năm 2020 sẽ giúp Việt Nam tự tin trong các kế hoạch 2021-2025. Ảnh: H.L
Những kinh nghiệm trong năm 2020 sẽ giúp Việt Nam tự tin trong các kế hoạch 2021-2025. Ảnh: H.L
Những kinh nghiệm trong năm 2020 sẽ giúp Việt Nam tự tin trong các kế hoạch 2021-2025. Ảnh: H.L
Lên top