Quốc hội thông qua Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%:

Thể hiện quyết tâm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Xuất khẩu thép các loại tăng 16,2% so với cùng kỳ tháng 10.2019.Ảnh: Hải Nguyễn
Xuất khẩu thép các loại tăng 16,2% so với cùng kỳ tháng 10.2019.Ảnh: Hải Nguyễn
Xuất khẩu thép các loại tăng 16,2% so với cùng kỳ tháng 10.2019.Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top