Bế mạc Vesak: Đóng góp của Phật giáo hy vọng về tương lai tươi sáng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ bế mạc.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ bế mạc.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Lễ bế mạc.
Lên top