Thủ tướng: Cùng nhau hành động, kiến tạo thế giới an lạc, tốt đẹp hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại lễ Vesak.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại lễ Vesak.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại lễ Vesak.
Lên top