Những vụ việc nổi cộm, dư luận bức xúc: Không thể "bắn chỉ thiên"

Bài 2: Cắt ngọn nhà 8B Lê Trực: Chậm nhưng phải xong!