Bạc Liêu: Lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng đạt 8,36%

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương bắt tay Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam chúc mừng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Bạc Liêu đều đạt và vượt. Ảnh Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương bắt tay Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam chúc mừng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Bạc Liêu đều đạt và vượt. Ảnh Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương bắt tay Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam chúc mừng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Bạc Liêu đều đạt và vượt. Ảnh Nhật Hồ
Lên top