5 siêu ban gần 1.000 người ở Hà Nội: Gánh nặng cho ngân sách nhà nước

Ông Bùi Đức Thụ (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Bùi Đức Thụ (Ảnh: Xuân Hải)