Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

3 phương án về mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đặc khu

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: QH)