133 công trình xây dựng cũ nguy hiểm tại Hà Nội: Cảnh báo rồi... để đó

Nhà B1 khu tập thể Văn Chương (Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà B1 khu tập thể Văn Chương (Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà B1 khu tập thể Văn Chương (Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top