Đề xuất trừng phạt mới ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Những người ủng hộ ông Donald Trump xông vào Điện Capitol ngày 6.1.2021 để phản đối Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng cho ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Những người ủng hộ ông Donald Trump xông vào Điện Capitol ngày 6.1.2021 để phản đối Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng cho ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Những người ủng hộ ông Donald Trump xông vào Điện Capitol ngày 6.1.2021 để phản đối Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng cho ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top