Hai sĩ quan cảnh sát Điện Capitol kiện cựu Tổng thống Trump

Vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol Mỹ đã khiến nhiều cảnh sát bị thương và hy sinh cùng nhiều tổn thất khác. Ảnh: AFP
Vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol Mỹ đã khiến nhiều cảnh sát bị thương và hy sinh cùng nhiều tổn thất khác. Ảnh: AFP
Vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol Mỹ đã khiến nhiều cảnh sát bị thương và hy sinh cùng nhiều tổn thất khác. Ảnh: AFP
Lên top