Cựu Tổng thống Donald Trump tái xuất vũ đài chính trị

Tài khoản mang tên Donald J. Trump xuất hiện trên nền tảng video Rumble hôm 26.6 nói về cuộc vận động của cựu tổng thống Mỹ ở Wellington, Ohio. Ảnh chụp màn hình
Tài khoản mang tên Donald J. Trump xuất hiện trên nền tảng video Rumble hôm 26.6 nói về cuộc vận động của cựu tổng thống Mỹ ở Wellington, Ohio. Ảnh chụp màn hình
Tài khoản mang tên Donald J. Trump xuất hiện trên nền tảng video Rumble hôm 26.6 nói về cuộc vận động của cựu tổng thống Mỹ ở Wellington, Ohio. Ảnh chụp màn hình
Lên top