Vừa đặt chân vào thị trường Việt Nam, đại gia thời trang Hàn đã tham vọng tạo ra xu thế