Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2017: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường bán lẻ Thái Lan

Ông Tos Chirathivat, Chủ tịch điều hành Central Group dùng thử nông sản sấy khô của VN trong khuôn khổi Tuần Hàng VN tại Thái Lan 2017.
Ông Tos Chirathivat, Chủ tịch điều hành Central Group dùng thử nông sản sấy khô của VN trong khuôn khổi Tuần Hàng VN tại Thái Lan 2017.