Trái cây quý Việt Nam xuất ngoại chinh phục thị trường cao cấp

Hình ảnh xoài Việt Nam tại siêu thị Australia. Ảnh: VIETNAMTRADEOFFICE
Hình ảnh xoài Việt Nam tại siêu thị Australia. Ảnh: VIETNAMTRADEOFFICE
Hình ảnh xoài Việt Nam tại siêu thị Australia. Ảnh: VIETNAMTRADEOFFICE