Tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu, một cá nhân lĩnh phạt gần 1 tỉ