Rò rỉ thông tin cá nhân: Coi chừng bị lừa đảo

Khi giao dịch trên mạng, nhiều NTD chưa ý thức được các nguy hiểm tiềm ẩn khi bên thứ ba có thể khai thác và lợi dụng các thông tin này vào mục đích lừa đảo.Ảnh: Linh Linh
Khi giao dịch trên mạng, nhiều NTD chưa ý thức được các nguy hiểm tiềm ẩn khi bên thứ ba có thể khai thác và lợi dụng các thông tin này vào mục đích lừa đảo.Ảnh: Linh Linh