Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ồ ạt mở rộng diện tích, hàng trăm nghìn tấn lúa nếp “dội kho”!

Diện tích lúa nếp tại ĐBSCL mở rộng, trong khi sản lượng XK giảm khiến tồn hàng trăm nghìn tấn lúa nếp. Ảnh: P.V
Diện tích lúa nếp tại ĐBSCL mở rộng, trong khi sản lượng XK giảm khiến tồn hàng trăm nghìn tấn lúa nếp. Ảnh: P.V