Mở rộng kiểm tra, xử lý theo pháp luật nếu Con Cưng vi phạm

Hàng loạt cửa hàng Con Cưng vi phạm về tem nhãn hàng hóa. Ảnh: Phú Quý
Hàng loạt cửa hàng Con Cưng vi phạm về tem nhãn hàng hóa. Ảnh: Phú Quý
Hàng loạt cửa hàng Con Cưng vi phạm về tem nhãn hàng hóa. Ảnh: Phú Quý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top