IPO Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến thu về 4.000 tỉ đồng

Với lợi thế giảm chi phí cho DN so với xăng dầu nhập khẩu, BSR đang có nhiều lợi thế khi IPO.
Với lợi thế giảm chi phí cho DN so với xăng dầu nhập khẩu, BSR đang có nhiều lợi thế khi IPO.
Với lợi thế giảm chi phí cho DN so với xăng dầu nhập khẩu, BSR đang có nhiều lợi thế khi IPO.