Hà Nội: Thu giữ hơn 6 tạ bóng cười cùng nhiều bình khí trái phép