Hà Nội: Ngạc nhiên khu chợ cóc chiếm lĩnh cả đoạn đường hàng chục năm