Đổi mới thiết kế, Sapporo đẩy mạnh chiến lược thương hiệu tại Việt Nam

Thiết kế chai mới Sapporo Premium Beer 330ml
Thiết kế chai mới Sapporo Premium Beer 330ml