Đổi mới thiết kế, Sapporo đẩy mạnh chiến lược thương hiệu tại Việt Nam

Thiết kế chai mới Sapporo Premium Beer 330ml
Thiết kế chai mới Sapporo Premium Beer 330ml
Thiết kế chai mới Sapporo Premium Beer 330ml

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM