Công đoàn EVNNPT: Phát huy sáng kiến, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Đóng điện Giai đoạn 1 các dự án ĐZ 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An) và TBA 220 kV Phù Mỹ ngày 31.12.2017. Ảnh: P.V
Đóng điện Giai đoạn 1 các dự án ĐZ 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An) và TBA 220 kV Phù Mỹ ngày 31.12.2017. Ảnh: P.V