Cây xăng treo biển hết xăng: Thiếu hàng do người dân mua về tích trữ

Lên top