Ba tuần nữa, sẽ kinh doanh xăng E5 đại trà, thay thế xăng khoáng RON 92

Xăng E5 chạy nước rút tiến độ đưa vào sử dụng.
Xăng E5 chạy nước rút tiến độ đưa vào sử dụng.
Xăng E5 chạy nước rút tiến độ đưa vào sử dụng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM