Xúc động tình cảm Dũng - Dụng của U23 VN: Khi em không thi đấu, anh mặc luôn 2 áo!

Hai anh em Bùi Tiến Dũng - Bùi Tiến Dụng.
Hai anh em Bùi Tiến Dũng - Bùi Tiến Dụng.
Hai anh em Bùi Tiến Dũng - Bùi Tiến Dụng.
Lên top