Wimbledon 2017: “Báo động đỏ” cho Murray

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty