Vòng 3 Monte Carlo: Murray, Wawrinka đồng loạt “bật bãi”