Vòng 18 Toyota V.League: Hải Phòng đi qua “cơn bão”

Vòng 18 Toyota V.League. Nguồn ảnh: Wikipedia
Vòng 18 Toyota V.League. Nguồn ảnh: Wikipedia