Vô địch sớm, Man City còn bao nhiêu kỷ lục cần phá?