Ứng viên Chủ tịch VFF bị “đánh”

Ông Tuấn “tổng” là nhân vật đang bị “đánh” nhiều nhất. Ảnh: VFF
Ông Tuấn “tổng” là nhân vật đang bị “đánh” nhiều nhất. Ảnh: VFF
Ông Tuấn “tổng” là nhân vật đang bị “đánh” nhiều nhất. Ảnh: VFF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top