Tin Asian Cup 21.1: Báo Jordan gọi Việt Nam là "thế lực mới ở Châu Á"

ĐT Việt Nam tạo cú "sốc" đầu tiên tại Asian Cup 2019. Ảnh Hữu Phạm
ĐT Việt Nam tạo cú "sốc" đầu tiên tại Asian Cup 2019. Ảnh Hữu Phạm
ĐT Việt Nam tạo cú "sốc" đầu tiên tại Asian Cup 2019. Ảnh Hữu Phạm
Lên top