Thư World Cup 2018: Đi tìm vé "chợ đen" trận khai mạc World Cup 2018

Những khán giả lác đác có mặt ở xung quanh khu vực SVĐ Luzhniki. Ảnh: TĐ
Những khán giả lác đác có mặt ở xung quanh khu vực SVĐ Luzhniki. Ảnh: TĐ
Những khán giả lác đác có mặt ở xung quanh khu vực SVĐ Luzhniki. Ảnh: TĐ