Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thắng 3-1, Bayern tiến băng băng về chiếc Đĩa bạc