Sinh viên Huế hào hứng tham gia đạp xe tuyên truyền biến đổi khí hậu

TS. Trương Quý Tùng (thứ hai bên phải) cùng đoàn xe bắt đầu hành trình từ Đại học Huế
TS. Trương Quý Tùng (thứ hai bên phải) cùng đoàn xe bắt đầu hành trình từ Đại học Huế