Ronaldo là "liều doping" hạng nặng cho Serie A

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.