Rời Everton, Rooney sang Mỹ chơi bóng cho DC United?

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.