Phát động chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em 2019

Tổng cục TDTT gặp mặt báo chí sáng 15.5. Ảnh: Ngọc Tú
Tổng cục TDTT gặp mặt báo chí sáng 15.5. Ảnh: Ngọc Tú
Tổng cục TDTT gặp mặt báo chí sáng 15.5. Ảnh: Ngọc Tú
Lên top