Peru thua Đan Mạch 0-1 vì… “nho xanh”

Peru thua trong tức tưởi
Peru thua trong tức tưởi
Peru thua trong tức tưởi