"Ông Vua Giáng sinh" Premier League chưa chắc giữ được ngai vàng