Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Người anh hùng” của thể thao Việt Nam