May quá, ông Tuấn “con” đã bị “hack nick” rồi!

Ông Tuấn "con" đã chính thức khóa trang facebook cá nhân để tránh những ồn ào liên quan tới mạng xã hội này. Ảnh: Duy Anh
Ông Tuấn "con" đã chính thức khóa trang facebook cá nhân để tránh những ồn ào liên quan tới mạng xã hội này. Ảnh: Duy Anh