Man City chật vật loại Wolves nhờ loạt đấu súng cân não