Kỷ lục gia Ánh Viên giành 2 HCV, phá 2 kỷ lục AIMAG

Ánh Viên giành HCV 100m hỗn hợp và phá kỷ lục AIMAG
Ánh Viên giành HCV 100m hỗn hợp và phá kỷ lục AIMAG