Kim Huệ vẫn xinh đẹp và rất hay nhưng chỉ giúp ĐT Việt Nam xếp hạng 7