Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kim Huệ vẫn xinh đẹp và rất hay nhưng chỉ giúp ĐT Việt Nam xếp hạng 7